T.C.
KÜL TÜR VE TURİZM BAKANLIGI
SAMSUN KÜLTÜR V ARLIKLARINI KORUMA LGE KURULU
KA
RAR
Toplantı Tarihi ve No        : 21.07.2017-190                                                        Toplantı Yeri                : HAVZA
Karar Tarihi ve No            : 21.07.2017-4620
 
 
 

Amasya İli, Taşova İlçesi, Borabay Köyü, Kozlu Mevkii, tapulama harici alanda tespit edilen
ka
ya mezarın tescil değerlendirmesine ilişkin, Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün
23.08.2016 tarih ve 2002 sayılı yazısı, 18.05.2017 tarih ve 1229 sayılı kurum görüşü sorduğumuz
yazımıza cevaben, Amasya Valiliği Çevre ve Şehireilik İl Müdürlüğünün 05.06.2017 tarih ve 3170 sayı,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 21.06.2017 tarih ve 417582
s
ayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırlağı
1
2.07.2017 tarih ve 332 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan
görüşmeler sonunda
;
Amasya İli, Taşova İlçesi, Borabay yü, Kozlu Mevkii, tapulama harici alanda tespit edilen
k
aya mezarın, 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kaldığı anlaşıldığından korunması gerekli
taş
ınmaz kültür varğı olarak tescil edilmesine, korunma alasınırının ekli 1/1000 ölçekli haritada
işa
retlendi şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, tescil fişinin uygun
olduğuna, kaya mezarda kaçak kayaparak tahribata sebebiyet verenler hakkında yasal soruşturma
açılmasına ve sonucundan Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi
verilmesine, söz konusu alanda kaçak kazıların önlenmesine yönelik gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili
Kurumlarca alınması gerektiğine, karar verildi.
 
 
 
 
 
BKAN
İbrahim Hakkı ÖZEL
İMZA
ÜYE
MuratASLAN
İMZ
A
ÜYE
Ahmet ERTEKİ
N
İMZA
TEM.ÜYE
Yılmaz KILINÇ
Tokat Vakıflar Bölge Müd
.
İMZA
 
 
ÜYE
UfukHOŞ
İMZ
A
 
 
BAŞKAN YARDIMCISI
Doç
.Dr. Cenap SANCAR
İMZ
A
ÜYE
Prof. Dr. Ahmet Ali BAYHAN
İMZA
ÜYE
Mustafa KURTULUŞ
BULUNMA
TEM.ÜYE
Arife İN
AT KURT
Amasya Valilik Tem.
İMZA
05.05/89