T.C.
                      KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
   SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
                                                  KARAR
 
Toplantı Tarihi ve No :  22.11.2017-200 
Toplantı Yeri 
             : SAMSUN 
Karar Tarihi ve No     : 22.11.2017-4846 
 
 
 
Amasya İli, Taşova İlçesi, Ballıca Köyü, Karamusanınkehf (Çilyeri) Mevkii, 104 ada, 10, 11,14 nolu parsellerde, kaçak kazı yapılan alanda bulunan Orta Tunç ve Hitit dönemi nekropol alanının
I. derece arkeolojik sit alanı tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 01.08.2017 gün ve 1573 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin
iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 18.09.2017 gün ve 298982 sayılı, Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü’nün 03.10.2017 gün ve 205906 sayılı, Amasya Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü’nün 06.10.2017 gün ve 5518 sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 26.10.2017 gün ve 741138 sayılı, Amasya İl Özel İdaresi’nin 31.10.2017 gün ve 11012 sayılı yazıları, konuya ait Samsun
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 16.11.2017 gün ve 492 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Amasya İli, Taşova İlçesi, Ballıca Köyü, Karamusanınkehf (Çilyeri) Mevkii, 104 ada, 10, 11, 14 nolu parsellerde, kaçak kazı yapılan alanda bulunan Orta Tunç ve Hitit dönemi nekropol alanının, 
2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında kaldığından, I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, ekteki tescil fişinin uygun olduğuna, 104 ada, 10, 11, 14 nolu parsellerin tapu kaydına “I. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair şerh konulmasına, kaçak kazı yaparak kültür varlığı tahribatına neden olanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulmasına ve sonucundan bilgi verilmesine,  
 
 
I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke
kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile birlikte) I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi. 
 
BAŞKAN
İbrahim Hakkı ÖZEL
İMZA
 
             BAŞKAN YARDIMCISI 
Prof .Dr. Cenap SANCAR
İMZA 
ÜYE
Murat ASLAN
BULUNMADI 
 
 
ÜYE 
ÜYE 
Ufuk HOŞ
İMZA 
Ahmet ERTEKİN
İMZA 
Prof. Dr. Ahmet Ali BAYHAN
İMZA
ÜYE
Mustafa KURTULUŞ
BULUNMADI 
ÜYE 
TEM ÜYE 
TEM ÜYE 
Celal ÖZDEMİR 
Amasya Valilik Tem.
BULUNMADI
 
Amasya Müze Müdürü
İMZA 

 
  05.05/93